مامان من خييييييلي زن خوبيهدوست داشتن ازون خوبايي که واسه خودش يه پا خانوم خونه س.ازونا که آشپزي و کدبانوييش بيسته خلاصه که مامانم خيلي زن خوبيه :)


 چن سال پيش داداش بزرگم عاشق يه دختره شد ميگفت طرف خيلي دخترخوبيه ازونا که تو دانشگاه جزء نمره اول هاست ازونا که منطق سرشه و ميشه باهاش يه عمررررر زندگي کرد ازونا که حرف نميزنن هرجا و هرچيزي رو نميگن خلاصه اينکه خيلي دخترخوبيهگل تقديم شما
وقتي اينارو تريف ميکرد داداش کوچيکم اخماش توهم بود باحرص گف عاخه چطوري ميشه عاشق همچين دختري شد؟يه هفته پيش واسه همين داداش کوچيکم رفتيم خاستگاري دختري که باسيني چاي اومد شيطنت از چشاش ميريخت بوي عطرش کل اتاقو گرفته بود ازون دخترحاضرجوابا که اگه تو يه جمع بوود صداي قهقهه ش همه جا پخش ميشد که دل داداش کوچيکمو باهمون نگاهاي دلرباش برده بود داداشم ميگفت خيلي دخترخوبيهشوخي
ميدوني؟ خوب آدما باهم فرق ميکنه مردم به خوب بابام ميگن آپديت نشده به خوب داداش بزرگم ميگن از دماغ فيل افتاده به خوب داداش کوچيکمم ميگن قرتي .
ازمن ميشنوين بگردين دنبال خوب خودتون با خوب خودتون زندگي رو بسازيد نه خوب مردم
نه داداشم ميتونه با خوب بابام به تفاهم برسه نه بابام ميتونه کنار خوب داداشم آرامش داشته باشه 
بچسبين به خوب خودتون حتي اگه ازنظربقيه خوب نيستگل تقديم شمادوست داشتن


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Brian لبهاي زخمي Stephanie Wendy Peter ليزر دايود Sandy Kevin Roxanne آموزش آشپزي حرفه اي